Numer wpisu
273/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: os. Południe 38 i Węglowej 1 w Rybniku - Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00147/07
Data wydania
2007-07-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE”, os. Południe 37; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17