Numer wpisu
274/B/2007
Dotyczy
Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:„Budowa zakładu Z.P.S.M. „Piotrowice III” Sp. z o. o. na terenie KSSE Podstrefa Jastrzębsko – Żorska w Rybniku produkującego materiały budowlane”
Znak sprawy
Ek I-7624/00037/07
Data wydania
2007-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kooperacja POLKO ul. Rybnicka 75 43-195 Mikołów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17