Numer wpisu
275/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 290 cm, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta 23 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00035/07
Data wydania
2007-07-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17