Numer wpisu
277/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola holenderska, rosnącego na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00221/07
Data wydania
2007-07-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17