Numer wpisu
278/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenie działki nr 290/72, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida.
Znak sprawy
Ek I-7635/00204/07
Data wydania
2007-07-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska I Rolnictwa z up. Prezydenta Miasta, Al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17