Numer wpisu
280/B/2007
Dotyczy
Opinia do pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7662/00002/07
Data wydania
2007-05-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41b, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy II kwatery składowiska odpadów przy ul. Kolberga 67; decyzję wydaje wojewoda
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17