Numer wpisu
281/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00036/07
Data wydania
2007-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali "HK-CUTIRON" Sp. z o.o., ul. Jasna 54, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zkupu złomu przy ul. Kolejowej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17