Numer wpisu
282/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego, rosnącego na terenie działki nr 5301/174, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Saint Vallier (Zieleniec „za Teatrem”) w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00203/07
Data wydania
2007-07-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej: ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17