Numer wpisu
286/B/2007
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00051/07
Data wydania
2007-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Odlewniczy "Modelform" Sp. z o.o., ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17