Numer wpisu
290/B/2007
Dotyczy
Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7672/00015/03
Data wydania
2007-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.H.U. "MEDREM" Sp. z o.o., ul. Zamysłowska 10c, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Do decyzji włączono działalność w zakresie transportu odpadów
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17