Numer wpisu
295/B/2007
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00003/07
Data wydania
2007-02-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybnik, ul. Jankowicka 7, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17