Numer wpisu
296/B/2007
Dotyczy
Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00004/07
Data wydania
2007-05-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo BASTA Antoni Balcerzyk, ul. Chabrowa 1, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Do decyzji włączona została działalność w zakresie transportu odpadów
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17