Numer wpisu
298/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: topola francuska – 1 szt., topola androscoggin – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 459, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00225/07
Data wydania
2007-07-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELEKTROWNIA „RYBNIK” S.A. Grupa EDF, ul. Podmiejska; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17