Numer wpisu
299/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2930/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 47 w Rybniku - Kamień.
Znak sprawy
Ek I-7635/00234/07
Data wydania
2007-07-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17