Numer wpisu
300/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1132/157, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Barbary 23 w Rybniku – Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00215/07
Data wydania
2007-07-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
DOM KULTURY NIEDOBCZYCE, ul. Barbary 23; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17