Numer wpisu
301/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2734/138, 2736/154, 2738/154, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 22 w Rybniku – Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00219/07
Data wydania
2007-07-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH, ul. Barbary 22; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17