Numer wpisu
302/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2964/222, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej Rybniku – Kłokocin.
Znak sprawy
Ek I-7635/00224/07
Data wydania
2007-07-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17