Numer wpisu
306/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1311/3, 1324/1, 1327/1, 1685/55, 1689/56, 1692/56, 1693/49, 1694/49, 1696/50, 1697/50, 1698/50, będących w użyczeniu wnioskodawcy, poł. przy ulicy Jankowickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00132/07
Data wydania
2007-07-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Władysława Broniewskiego 23; 44 - 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pokój 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17