Numer wpisu
308/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów wraz z działalnością w zakresie transportu
Znak sprawy
Ek I-7663/00052/07
Data wydania
2007-06-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy kompostowni
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17