Numer wpisu
309/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1462/265 i 3901/266, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00231/07
Data wydania
2007-07-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Handlowo - Usługowa DARK sp. jawna A. Chmielowski, K. Orzeł, ul. Świerklańska 2; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17