Numer wpisu
310/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 1 a w Rybniku – Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00255/07
Data wydania
2007-07-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedszkole Nr 14 im. Janusza Korczaka, ul. Śląska 1 a; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17