Numer wpisu
311/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 1779/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00238/07
Data wydania
2007-07-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik, pokój 013, tel. (032) 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17