Numer wpisu
312/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew następujących gatunków: dąb czerwony – 1 szt., jesion pensylwański – 4 szt., jesion wyniosły – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 932/25, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00223/07
Data wydania
2007-07-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma DANMAR Sp. z o.o., ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17