Numer wpisu
313/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku głóg jednoszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 4589/153, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja 11 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00239/07
Data wydania
2007-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17