Numer wpisu
315/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wiąz górski (brzost), rosnącego na terenie działki nr 112/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00242/07
Data wydania
2007-08-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Konsorcjum Kapitałowo Finansowe S.A., ul. Sygnały 62; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17