Numer wpisu
316/B/2007
Dotyczy
Opinia do wniosku w sprawie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7662/00003/07
Data wydania
2007-08-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych "ZSRG" Sp. z o.o., ul. Boczna 6, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Decyzję wydaje Wojewoda. Odpady wytwarzane na terenie KWK "Jankowice"
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17