Numer wpisu
320/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00037/07
Data wydania
2007-07-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"BEST-EKO" Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy oczyszczalni scieków
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17