Numer wpisu
323/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ptasiej w Rybniku – Paruszowiec - Piaski.
Znak sprawy
Ek I-7635/00220/07
Data wydania
2007-07-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-17