Numer wpisu
324/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1072/261, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brackiej 6 w Rybniku - Kłokocin.
Znak sprawy
Ek I-7635/00236/07
Data wydania
2007-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedszkole Nr 21, ul. Bracka 6; 44 – 251 Rybnik - Kłokocin
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29