Numer wpisu
327/B/2007
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2262 Rybnik 2 zlokalizowanej na istniejącym kominie Ciepłowni Ignacy, przy ul. Mościckiego 3 "
Znak sprawy
Ek I-7624/00096/06
Data wydania
2007-08-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Tomasz Lortz-pełnomocnik PTK Centertel Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29