Numer wpisu
330/B/2007
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn brzebudowie sieci wodociągowej w ul. Olszowej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00048/07
Data wydania
2007-08-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, Wydział Ekologii pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29