Numer wpisu
332/B/2007
Dotyczy
Wydano zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew z terenu działki przy ul.Janiego, kolidujących z budowa domu mieszkalnego
Znak sprawy
Ek I-7635/00265/07
Data wydania
2007-08-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29