Numer wpisu
333/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku sumak octowiec, zlokalizowanych na terenie działki nr 733/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00260/07
Data wydania
2007-08-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29