Numer wpisu
337/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku morwa czarna, rosnącego na terenie działki nr 275, stanowiącej własność Gminy Miasta Gliwice, położonej przy ulicy Nad Łąkami 1.
Znak sprawy
Ek I-7635/00230/07
Data wydania
2007-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29