Numer wpisu
340/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3084/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej 14 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00235/07
Data wydania
2007-08-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08