Numer wpisu
341/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: lipa drobnolistna – 1 szt., wierzba krucha – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 4881/270, połozonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00246/07
Data wydania
2007-08-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08