Numer wpisu
342/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z posesji przy ul. Łącznej
Znak sprawy
Ek I-7635/00285/07
Data wydania
2007-08-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08