Numer wpisu
345/B/2007
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z obiektu usługowego przy Obwiedni Południowej poprzez rów otwarty do rzeki Nacyny
Znak sprawy
Ek I-6210/00006/07
Data wydania
2007-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ANCONA Sp. Z o.o., ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08