Numer wpisu
346/B/2007
Dotyczy
Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym
Znak sprawy
Ek I-6210/00006/07
Data wydania
2007-08-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ANCONA Sp. Z o.o. Ul. Nowogrodzka 51, Warszawa
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
postanowienie
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08