Numer wpisu
347/B/2007
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z myjni samochodowej przy ul. Kotucza/Dworek do kanalizacji
Znak sprawy
Ek I-6210/00013/07
Data wydania
2007-08-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Czysto.pl, ul. Limanowskiego 1, 30-551 Kraków
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08