Numer wpisu
348/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 48 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 3862/184, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Energetyków 44 w Rybniku – Orzepowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00227/07
Data wydania
2007-07-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, ul. Energetyków 44; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08