Numer wpisu
349/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki nr 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00232/07
Data wydania
2007-08-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08