Numer wpisu
350/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Uroczej w Rybniku -Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00229/07
Data wydania
2007-07-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08