Numer wpisu
352/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 5166/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00266/07
Data wydania
2007-08-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” Spółka Akcyjna, ul. Bolesława Chrobrego 39; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08