Numer wpisu
353/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1171/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00233/07
Data wydania
2007-09-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesłąwa Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08