Numer wpisu
356/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 465/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 4 A w Rybniku - Niewiadom.
Znak sprawy
Ek I-7635/00240/07
Data wydania
2007-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08