Numer wpisu
357/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2176/231, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00277/07
Data wydania
2007-09-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma DMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 345 A; 41 – 800 Zabrze
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08