Numer wpisu
361/B/2007
Dotyczy
Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1510/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku – Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00237/07
Data wydania
2007-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08