Numer wpisu
362/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1185/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00268/07
Data wydania
2007-08-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08