Numer wpisu
364/B/2007
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Znak sprawy
Ek I-7663/00072/07
Data wydania
2007-09-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Budwex Sp. z o.o., ul. Jastrzębska 36, 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08